Θαλάσσιες Εγκαταστάσεις: Στο παρόν στάδιο, η δυναμικότητα της εταιρείας βρίσκεται στους 700 τόνους (τσιπούρα/ λαυράκι). Συγκεκριμένα, η εταιρεία χρησιμοποιεί είκοσι-ένα κλωβούς. Δέκα από αυτούς έχουν δυναμικότητα 180,000 ιχθύων ο καθένας, ενώ οι υπόλοιποι δεκαπέντε έχουν δυναμικότητα 90,000 ιχθύων ο καθένας.

Συσκευαστήριο: Η κατασκευή ενός καινούργιου συσκευαστηρίου νωπών ψαριών πρόκειται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.


 

 
 
 
 
 
 

seawave fisheries ltd | Copyright © 2007
Designed by Bubbleweb