Η Seawave Fisheries Ltd, ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας ανοιχτής θαλάσσης. Η εταιρεία ακολούθησε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην Κύπρο. Δραστηριοποιείται στην περιοχή Ζυγίου/ Βασιλικού στις Νότιες ακτές του νησιού.

Στο παρόν στάδιο, η δυναμικότητα της εταιρείας βρίσκεται στους 700 τόνους (τσιπούρα/ λαυράκι). Συγκεκριμένα, η εταιρεία χρησιμοποιεί είκοσι-ένα κλωβούς. Δέκα από αυτούς έχουν δυναμικότητα 180,000 ιχθύων ο καθένας, ενώ οι υπόλοιποι δεκαπέντε έχουν δυναμικότητα 90,000 ιχθύων ο καθένας.

Η εταιρεία απασχολεί δεκαπέντε (15) άτομα στον τομέα της παραγωγής, ενώ άλλοι επτά (7) απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων. Αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού απασχολείται στους τομείς της επιτήρησης του ιχθυοπληθυσμού, διαχείρισης ποιότητας, συντήρησης/βελτίωσης εξοπλισμού, και σχεδιασμού και ελέγχου παραγωγής. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού είναι συνεχής, όπως, μεταφορικά μέσα, βάρκες, ανυψωτικά μηχανήματα, συστήματα ψύξης, κ.α. Οι δύτες της εταιρείας συνεχώς αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα ασφαλών πρακτικών καταδύσεων.

Η κατασκευή ενός καινούργιου συσκευαστηρίου νωπών ψαριών πρόκειται να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Αυτό θα είναι πλήρως συμβατό με όλες τις Κρατικές και Ευρωπαϊκές οδηγίες υγιεινής και διαχείρισης νωπών τροφίμων. Σε αυτή την τοποθεσία θα μεταφερθούν και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
 

 

Η Seawave Fisheries Ltd έχει ισχυρό προσανατολισμό στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Στο παρών στάδιο η εταιρεία συντονίζει το ερευνητικό πρόγραμμα: ‘Επιχειρησιακά Μοντέλα για βελτιστοποίηση διαδικασιών Ιχθυοτροφείων ανοιχτής θαλάσσης στην Κύπρο’. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ίδρυμα προώθησης έρευνας Κύπρου (www.research.org.cy). Το δίχτυο συνεργασίας, εκτός από την Seawave Fisheries Ltd, αποτελείται από το Frederick Institute of Technology, Κύπρος, και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ολοκλήρωσε ακόμη ένα ερευνητικό έργο, με ιδία κεφάλια, που σκοπό είχε την εισαγωγή στην ιχθυοκαλλιέργεια του τοπικού είδους "Κουρκούνα ή Προσφυγούλλα" (Siganus Rivulatus).

Η εταιρεία μετέχει επίσης στην Τεχνολογική Πλατφόρμα Ιχθυοκαλλιέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, European Aquaculture Technology Platform (www.EATPnet.eu), όπου ηγείται της θεματικής ενότητας ‘Βέλτιστες ταχτικές διοίκησης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.
 

 
 
 
 
 
 

seawave fisheries ltd | Copyright © 2007
Designed by Bubbleweb